Covid-19 Pozitif Çıkarsa Yapılması Gerekenler

Covid-19 Pozitif Çıkarsa Yapılması Gerekenler


 

   

ÖZEL AYDIN MURAT YILDIRIM KOLEJİ

                                                            Okullarda COVID-19’a karşı alınması gereken önlemler son derece önemli.

 My Kolej olarak bizler de bu doğrultuda gerekli önlemleri almış bulunmaktayız.

  

ü  Okul binamızın girişi ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri bulunmaktadır.

 

ü  Okul binamızın girişleri ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmaktadır.

 

ü   Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binasının genel temizliği su ve deterjanla yapılmaktadır.

 

ü   Okulumuzda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulmaktadır.

ü   Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları bulunmaktadır.

 

ü   Sınıf, çalışma salonları, yemekhane, kantin vb. toplu kullanım alanlarında kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1.5 metre olacak şekilde düzenlenmektedir.

 

ü   Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler, veliler tarafından okul dışında teslim alınıp bırakılacaktır.

 

ü   Okulumuzda bulunan öğretmen ve diğer çalışanlar siperlik takmaktadır.

 

ü   Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu sık sık yapılmaktadır.

 

ü   Okulumuzda sınıf ve odalar pencereler açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmaktadır. Havalandırmada doğal havalandırma tercih edilmektedir.

 

ü   Okul kütüphanesinde maske kullanımı, el hijyeni ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmaktadır.

 

ü  Okul kantininde maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirler alınmakta, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak vb. malzemeler kullanılmaktadır.

 

ü   Sınıflar sabah ve öğle grupları olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

 

ü    Okulumuz velilerimizle  taahhütleşerek öğrencileri okula kabul etmektedir. 

 

ÖZEL AYDIN MURAT YILDIRIM KOLEJİ

 

STANDART ENFEKSİYON KONTROL

ÖNLEMLERİ

 

2021

 

 

İçindekiler

1.GİRİŞ.

2.AMAÇ..

3.KAPSAM...

4.DAYANAK..

5.TANIMLAR..

6.STANDART ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ (SEKÖ)  PLANI.

6.1 EL HİJYENİ UYGULAMALARINININ YAYGINLAŞTIRILMASI.

6.2   KURULUŞ İÇİNDE HİJYEN VE SANİTASYON KAYNAKLI SALGIN HASTALIK İÇİN ALINMIŞ GENEL TEDBİRLERE UYGUN HAREKET EDİLMESİ.

6.3 FİZİKİ MESAFENİN KORUNMASI.

6.4 .UYGUN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN KULLANILMASI.

6.5 UYGUN TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİNİN YAPILMASI.

6.6.SOLUNUM HİJYENİ VE ÖKSÜRÜK/HAPŞIRIK ADABINA UYULMASI.

 

 1.GİEğitim Kurumlarımızın daha sağlıklı ve güvenli olması için yapılacak çalışmalara esas olarak hazırlanan ''Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kılavuzu '' Okulumuza bu konuda bir rehber olmuş ve kılavuzda belirtilen esaslara göre Müdürlüğümüz çalışmalarına başlamıştır.

  

          Bu plan, Müdürlüğümüz tüm birimlerinde salgın dönemi öncesinde ve sonrasında bulaşıcı ajanların hem bilinen hem de bilinmeyen kaynaklardan bulaşma riskini azaltmak için gerekli olan temel enfeksiyon önleme ve kontrol önlemlerini planlamak, hizmet alanlarında her zaman organizasyon planına uygun olarak, tüm personel tarafından dikkatle uygulanmasını amaçlamaktadır.

 Ayrıca, Okulumuzun Hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrolünün oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

 

         Standart Enfeksiyon Kontrol Önlem Planı, Müdürlüğümüzdeki tüm öğrencileri, çalışanları, taşeronları, hizmet sunucularını, tedarikçi firmaları, velileri, ziyaretçi olarak okul sınırları içerisinde bulunan herkesi; ayrıca bina, binaya bağlı eklentiler, okul bahçesi, okul servis araçları ile kullanılan makine, araç gereç ve malzemelerini kapsar

 

            Bu plan, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü'' kapsamında düzenlenen kılavuza göre hazırlanmıştır.

 

Antiseptik: Antisepsi için kullanılan kimyasal maddeler.

 

BBÖ: Bulaş Bazlı Önlemler

 

COVID-19: 2019 yılında ortaya çıkan, solunum veya temas yoluyla, ağız, burun ve gözlerde vücuda girebilen, boğaz ağrısı, halsizlik, ateş, kuru öksürük, nefes alma zorluğu, karın ağrısı, ishal rahatsızlıklarına yol açarak, akciğer hastalığına neden olabilen ve tedavi edilmediğinde ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu gibi hastalıklara yol açabilecek düzeyde risk içeren bulaşıcı hastalık.

 

Çalışan: Okul yöneticileri, öğretmenler, memurlar, OAB çalışanları, İŞKUR personeli vb.

 

Dezenfeksiyon: Cansız cisimler üzerinde bulunan ve insanlarda hastalık yapan mikroorganizmaların çoğunlukla kimyasal yöntemler veya sıcaklık etkisi ile ortamdan uzaklaştırılması

 

Dezenfektan: Dezenfeksiyon işleminde kullanılan maddeler

 

El Hijyeni : Ellerin su ve sabunla yıkanması yada ellerin alkol bazlı  antiseptik ile ovalanması.

 

Enfeksiyon : Organizmada hastalığa yol açan bir mikrobun yerel ya da genel olarak yayılması, bulaşma.

 

Hijyen: Sağlığın korunması ve hastalıkların yayılmasını önlemeye yönelik uygulama ve şartlar

 

Hizmet Sunucuları : Kantin çalışanları, yemekhane çalışanları, Okul servisi çalışanları, tedarikçiler vb.

Kılavuz: Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu

KKD: Kişisel koruyucu donanım

 

Kurum/ Kuruluş: Okul Müdürlüğü

 

Salgın: Bir hastalığın ya da başka bir durumun birçok kimseye, hayvana ya da bitkiye birden bulaşması

 

Sağlık Kuruluşu : Hastane, klinik, poliklinik isimleri altında Sağlık Bakanlığının ilgili ruhsat ve kararları ile tanınmış farklı alanlarda sağlık hizmeti veren kamu, özel yada vakıf ticari kişilikleridir.

 

SEKÖ: Standart enfeksiyon kontrol önlemleri

 

Ziyaretçi: Kurum dışından gelen okul idarecileri, öğretmenler, memurlar, hizmet sunucular, bakım onarımcılar, kantinciler, müfettişler, veliler, öğrenciler vb.

 

             Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ), bulaşıcı ajanların hem bilinen hem de bilinmeyen kaynaklardan bulaşma riskini azaltmak için gerekli olan temel enfeksiyon önleme ve kontrol önlemleridir. SEKÖ, tüm hizmet alanlarında her zaman organizasyon planına uygun olarak, tüm personel tarafından dikkatle uygulanmalıdır.

 

Okulumuza ait Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Planı aşağıdakileri içermektedir.

 

1) El hijyeni uygulamalarının yaygınlaştırılması,

2) Kuruluş içinde hijyen ve sanitasyon kaynaklı  salgın hastalık için alınmış genel tedbirlere uygun hareket edilmesi,

3) Fiziki mesafenin korunması,

4) Uygun kişisel koruyucu donanımın kullanılması (maske takılması vb.)

5) Uygun temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin sağlanması,

6) Solunum hijyeni ve öksürük/hapşırık adabına uyulması.

 

Ayrıca Güncel bilgilerin takibi için güvenilir bilgi kaynakları (Sağlık Bakanlığı, DSÖ gibi) kullanılmalıdır

 

6.1  El hijyeni, standart enfeksiyon kontrol önlemlerinin (SEKÖ) en kritik unsuru olup, kişisel enfeksiyon bulaşmasını önlemek için gereklidir. El hijyeni; suyla sabunla yıkama, ardından kurulama veya alkol bazlı el antiseptiklerinin kullanımını içerir. Kurulama için tek kullanımlık kâğıt havlular kullanılmalı ve ayakla çalışan kapaklı çöp kutularına atılmalıdır. Tüm personel, öğrenci, veli, ziyaretçilere girişte ve mümkün olan uygun noktalarda el yıkama imkanı sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı noktalarda ve alanlarda eller %70 alkol bazlı antiseptik madde ile ovularak temizlenmelidir. Lavabolarda ve okulun ilgili alanlarında doğru el yıkama talimatı, broşürleri asılacak ve öğrenci, personel ve diğer kişiler doğru el yıkama konusunda bilgilendirilmelidir. Ayrıca verilecek eğitimlerle konu hakkında farkındalık arttırılmaldıır.

 

 

6.1.1 El Hijyeni Sağlanmadan Önce;

 

a) Kolların sıvanması (mümkünse dirseklere kadar),

b) Bilezik, yüzük vb. takıların çıkartılması,

c) Tırnakların temiz ve kısa olması; takma tırnakların veya tırnak ürünlerinin çıkartıldığından emin olunması,

 d) Cilt bütünlüğü bozulmuş, yara, kesik vb. yerlerin su geçirmez bir tampon ile kapatılması hususlarında bilgilendirme yapılmalıdır.

 

6.1.2. El Yıkama ve Ovalama Tekniği

 

El hijyeni, ellerin kirliliği veya gözle görülür şekilde bulaşın olduğu durumlarda sabun ve su ile el yıkanması ve rutin el hijyeni için alkol bazlı el antiseptiği ile temizlenmesi işlemlerini kapsar.

El yıkama, virüsü etkisiz hale getirmek için iyice ve yeterli bir süre en az 20 saniye yapılmalıdır.

 

Bkz :  Ek- 1  Ellerin Su ve Sabun ile Temizlenmesi.

 

 

Tüm personel ve öğrenciler için antiseptik dispenserleri çalışma alanı içinde en yakın noktaya konumlandırılmalı, bunun mümkün olmadığı durumlarda cep antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik madde kullanım tekniği, elleri arındırmak ve virüsü inaktive etmek için iyi bir şekilde ve yeterli bir süre (20 ile 30 saniye arasında) uygulanmalıdır.

 

Suyun bulunmadığı veya suya ulaşılmasının zaman alacağı durumlar gibi el hijyenini sağlamaya yönelik imkanlar olmadığında, kişilerin alkol bazlı antiseptik ile ovalama işlemi yapmaları sağlanmalıdır. Ancak özellikle ilk fırsatta ellerin yıkaması önerilmelidir.

 

Bkz: Ek- 2  Ellerin Antiseptik ile Temizlenmesi

 

 

            Okulumuzda hijyen ve sanitasyon kaynaklı salgın hastalıklar için alınmış genel tedbirlere uygun hareket edilmesi için uygun talimatlar hazırlanmalı tüm personel, hizmet sunucusu ve tedarikçilere imza karşılığında duyurulmalıdır. Ayrıca okulun genelinde görünür yerlere ve sınıflarda panolara asılarak öğrencilerimize duyurulmalıdır.

Bunun dışında salgın hastalıklarla mücadele konusunda tedbirlere uyulması gerektiğini gösteren afiş ve broşürler ilgili yerlere asılmış konu hakkında eğitimler verilerek farkındalık yaratılmalıdır.

 Fiziki mesafe konusunda tüm personel, öğrenci ve diğer kişilere gerekli bilgilendirmeler yapılmalıdır. Öğrenci, personel ve diğer kişilerde farkındalık oluşturmak için yerlere/ilgili alanlara sosyal mesafe etiketleri yapıştırılmalıdır. Ayrıca okulumuzun tüm birimlerinde Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunda belirtilen esaslara göre fiziki mesafe kuralları uygulanmalıdır.

Fiziki mesafenin korunması bakımından her bir alanda görevli personel/öğretmen/nöbetçi öğretmen öğrencileri uyarmalı ve fiziki mesafe korunmalıdır.

Özellikle bahçe/oyun alanı, kantin/yemekhane gibi öğrencilerin yoğun olduğu alanlarda fiziki mesafe kurallarına azami ölçüde dikkat edilmelidir.

 

Tüm öğrenciler ve personellerimiz için maske tedarik edilmelidir. Danışma ve güvenlik birimindeki personele maske dışında yüz koruyucu siperliği de temin edilmelidir.

Tüm personelin kullanılacak KKD'nin doğru kullanımı konusunda eğitilmesi ve farkındalığın arttırılması sağlanmalıdır.

 Ayrıca hizmet sunucuları, tedarikçiler ve ziyaretçiler de Okul sınırları içerisinde uygun kişisel koruyucu donanımlar kullandırılmalıdır.

Temizlik personelleri ve kantin/yemekhane çalışanları ayrıca eldiven, yapılan işe uygun önlük vb. kişisel koruyucu donanımlar sağlanmalı ve ilgililer bu KKD'leri kullanmalıdır.

Ayrıca kullanılmış olan  kişisel koruyucu donanımlar (maske,eldiven vb.) kapaklı,pedallı atık kumbaralarına atılmalıdır.

Kapalı ve açık alanlarda, atıkların bertaraf edilmesi için yetkili kurumların ve yerel otoritelerin talimatlarına uyulmalıdır.

Temizlik ve Dezenfeksiyon işleri hazırlanan Temizlik ve Dezenfeksiyon Planları doğrultusunda yapılacaktır.

Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır. Temizlik malzemeleri her bölüm için ayrı olmalı ve temizlik malzemeleri kendi ambalajlarında ya da etiketlenmiş olarak saklanmalıdır. Temizlik için kullanılan malzemeler ıslak bırakılmamalıdır. Temizlik bitiminde malzemeler uygun şekilde yıkanıp kurutulmalıdır. Temizlik malzemeleri ve paspaslar mutlaka kuru olarak, mümkünse ayrı bir oda/bölmede saklanmalıdır. Temizlik için kullanılacak çamaşır suyunun sulandırılma işlemi günlük olarak yapılmalıdır. Temizlik için hazırlanan bu su, fazla kirlendiğinde veya bir bölümden başka bir bölüme geçerken değiştirilmelidir. Zemin ve koridorlar günlük olarak ve/veya kirlendikçe paspaslanmalı, ardından kurulanmalıdır. Lavabo temizliği: Lavabo ve etrafı günlük ve görünür kirlenme oldukça su ve deterjan ile temizlenmeli, çamaşır suyuyla dezenfekte edilmelidir. Sık kullanılan yüzeylerin (kapı kolları, bilgisayar klavyesi, cep telefonu ya da kablolu telefon ahizeleri, televizyon uzaktan kumandaları, sandalye, masa ve sıralar vb. yüzeyler) dezenfeksiyonu için Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen oranda sulandırılmış çamaşır suyu kullanılması yeterlidir. Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100  oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çaybardağı) çamaşır suyu tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 oranında sulandırılmış (1 litre suya bir çay bardağı) sodyum hipoklorit (ev tipi çamaşır suyu) kullanılmalıdır. Ürünün güvenli bir şekilde kullanımı için üzerindeki temizlik talimatı okunmalı

 

'Yakala, Çöpe at, Öldür (Bertaraf et)'

Salgın hastalıkların bulaşmasını en aza indirmek için potansiyel önlemlere yönelik öğrenci, personel, ziyaretçiler ve ilgili kişiler solunum hijyeni ve öksürük adabı konusunda teşvik edilmelidir. Bu teşvik görünür yerlere (giriş, asansörler, koridor gibi sık kullanılan alanlara) görsel/yazılı afiş ve poster olarak konulması şeklinde olabilir.

 

a) Hapşırma, öksürme veya burun akıntısını silmek ve burnu temizlemek (sümkürmek) için tek kullanımlık mendil kullanılmalıdır. Mendil en yakın atık kumbarasına atılmalıdır. Mendile ulaşılamadığı durumlarda kol içine hapşırılmalı/öksürülmelidir.

b) Kişiler için kağıt mendil, tercihen elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir pedallı, sensörlü vb. atık kumbaraları ve el hijyeni sağlamak için kullanılan ekipman temin edilmelidir.

c) Mendil kullanılmasından, öksürme, hapşırma veya solunum salgıları ve kontamine nesnelerle herhangi bir temastan sonra eller (mümkünse sabun ve su kullanarak, aksi halde alkol bazlı el antiseptiği kullanarak) temizlenmelidir.

 

EK-1 : ELLERİN SU VE SABUNLA TEMİLENMESİ

 

EK-2 : ELLERİN ANTİSEPTİK İLE TEMİLENMESİ

 

 

 

ÖZEL AYDIN MURAT YILDIRIM KOLEJİ

 

BULAŞ BAZLI ÖNLEMLER (BBÖ)

 

ACİL DURUM EYLEM PLANI

 

2021

 

 

 

 

 

ALINACAK ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER

 

·         Salgın Acil Durum Sorumlusu Belirlenmeli.

 

·         Acil Durum Planı ve Risk Değerlendirmesi Yapılmalı.

 

·         Salgının Yayılmasını Önleyici Tedbirler alınmalı.

 

·         Temizlik ve Hijyen sağlanmalı.

 

·         Uygun Kişisel Koruyucu Donanımlar kullandırılmalı.

 

·         Seyahat ve Toplantılar ile ilgili Tedbirler alınmalı.

 

 

 

UYGULANACAK MÜDAHALE YÖNTEMLER

 

·         Salgın hastalıklara karşı planlanmış önlemler mevcut COVID-19’a göre güncellenmeli ve acil durum planı devreye alınmalı,

 

·         Salgın hastalık belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb.) olan veya temaslısı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanlara uygun KKD (tıbbi maske vb.) kullanımı ve izolasyonu sağlanmalı.

 

·         BBÖ planı ve kontrolün sağlanmasında etkili şekilde uygulanma için sorumlu olacak yetkin kişi/kişiler yer almalı.

 

·         Salgın hastalık belirtisi veya temaslısı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanların yakınlarına, İletişim planlamasına uygun olarak bilgilendirme yapılmasını içermeli.

 

·         İletişim planlamasına uygun olarak kontrollü şekilde sağlık kuruluşlarına yönlendirme sağlanmalı.

 

·         Salgın hastalık semptomları olan bir kişi ile ilgilenirken, uygun ek KKD’ ler (maske, göz koruması, eldiven ve önlük, elbise vb.) kullanılmalı.

 

·         Müdahale sonrası KKD’ lerin uygun şekilde (Örneğin COVID-19 için, ilk önce eldivenler ve elbisenin çıkarılması, el hijyeni yapılması, sonra göz koruması çıkarılması en son maskenin çıkarılması ve hemen sabun ve su veya alkol bazlı el antiseptiği ile ellerin temizlenmesi vb.) çıkarılmalı.

 

·         Salgın hastalık belirtileri olan kişinin vücut sıvılarıyla temas eden eldivenleri ve diğer tek kullanımlık eşyaları tıbbi atık olarak kabul edilerek uygun şekilde bertaraf edilmeli.

 

·         Çalışanlar hasta olduklarında evde kalmaları teşvik edilmeli, 

 

 

UYGULANACAK TAHLİYE YÖNTEMLERİ

 

·         Salgın hastalık (COVID-19 vb.) şüpheli vakaların tahliyesi/transferi ile ilgili yöntem belirlenmeli.

 

·         Çalışanların işe başlamadan önce temassız ateş ölçerle ateşleri kontrol edilmeli ve ateşi olanlar ivedi olarak işyeri hekimine/aile hekimine/sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

 

·         Bir çalışanın COVID-19 olduğu tespit edilirse, işverenler diğer çalışanları için COVID-19'a maruz kalma olasılıkları konusunda bilgilendirme yapmalı ve sağlık kuruluşları ile irtibata geçmeli.

 

·         Bir çalışanın COVID-19 şüphesi bulunduğu takdirde işyeri hekimi/aile hekimi/sağlık kurumu ile iletişime geçmesi sağlanmalı.

 

·         Salgın hastalık belirtisi gösteren kişi ve temaslılarca kullanılan alanların sağlık otoritelerinde belirtilen şekilde boşaltılması, dezenfeksiyonu ve havalandırması (Örneğin; COVID-19 gibi vakalarda temas edilen alan boşaltılmalı, 24 saat süreyle havalandırılmalı ve boş tutulması sağlanmalı, bunun sonrasında temizliği yapılmalıdır.) sağlanmalı.

 

·         Hasta kişinin olası temaslılarının saptanması ve yönetimi, sağlık otoritesinin talimatlarına uygun olarak yapılacağı güvence altına alınmalı.

 

·         Etkilenen çalışanın atıkları için Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında işlem yapılmalı,

 

·         Etkilenen çalışanın tıbbi yardım beklerken lavaboya/banyoya gitmesi gerekiyorsa, mümkünse ayrı bir lavabo/banyo kullanımı sağlanmalı,

 

·         Sağlık Bakanlığı’nın tedbirlerine uyulmalı,

 

·         Sağlık kuruluşları tarafından rapor verilen çalışan, işvereni işyerine gitmeden bilgilendirmeli,

 

·         İşverenler, raporların geçerlilik süresi ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ve diğer resmi makamların açıklamalarını takip etmeli,

 

ACİL TOPLANMA YERİ

 

·         Hastalık şüphesi bulunan kişi maske takarak işyeri hekimi/aile hekimi/sağlık kurumuna gitmeli ve muayenesi yapılmalı, şüpheli COVID-19 durumu bulunduğu takdirde etkilenen kişi diğer çalışanlardan izole edilerek daha önceden belirlenen ve enfeksiyonun yayılmasını önleyecek nitelikte olan kapalı alanda bekletilmeli ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili sağlık kuruluşu ile iletişime geçilerek sevki sağlanmalı.

 

·         Sağlık Bakanlığı’nın 14 Gün Kuralına uyulm

                                                                                                 ÖZEL AYDIN MURAT YILDIRIM KOLEJİ

                                                                                     TEMİZLİK ve DEZENFEKSİYON TALİMATNAMESİ

                                                                                                                                 2021

YER/MEKAN

TEMİZLEME PERİYODU

TEMİZLİKTE KULLANILACAK MALZEME

(DEZENFEKTAN)

TEMİZLEME YÖNTEMİ

TUVALETLER

Günde dört kez

Çamaşır suyu deterjanlı su  Sodyum Hipoklorit (1/10 ) ve  Biyosidal Ürün ruhsatlı Yüzey dezenfektanı  (CAS NO 7681-52-9)

Fırçalama, Oturma yerleri (klozet için) silinme, WC fırçaları kurutulmalıdır.

LAVABOLAR

Günde en az iki kez

Çamaşır suyu deterjanlı su  Sodyum Hipoklorit (1/10 ) ve  Biyosidal Ürün ruhsatlı Yüzey dezenfektanı  (CAS NO 7681-52-9)

Fırçalama, Ovma (WC ve lavabolar için ayrı fırça olmalı)

DUVARLAR VE CAMLAR

Camlar ayda bir kez

Duvarlar ayda bir kez (Ancak hasta çıktısı, kan, balgam vb. kirlenme varsa derhal çamaşır suyu ile)

Çamaşır suyu deterjanlı su  Sodyum Hipoklorit (1/10 ) ve  Biyosidal Ürün ruhsatlı Yüzey dezenfektanı  (CAS NO 7681-52-9)

Camlar yukarıdan aşağı, duvarlar tavandan aşağı silinir. Kurulanır.

KAPI VE KAPI KOLLARI

WC Kapıları ve kapı kolları her gün

Çamaşır suyu deterjanlı su  Sodyum Hipoklorit (1/10 ) ve  Biyosidal Ürün ruhsatlı Yüzey dezenfektanı  (CAS NO 7681-52-9)

Silerek temizleme

PASPASLAR

Günde en az iki kez gerektiğinde daha sık

Çamaşır suyu deterjanlı su  Sodyum Hipoklorit (1/10 ) ve  Biyosidal Ürün ruhsatlı Yüzey dezenfektanı  (CAS NO 7681-52-9)

Deterjanlı sıcak suda yıka1/50 oranında çamaşır suyunda 20dk.beklet, durula, sık ve kurutulmalı.

YERLER ZEMİN

Günde en az iki kez gerektiğinde daha sık

Çamaşır suyu deterjanlı su  Sodyum Hipoklorit (1/10 ) ve  Biyosidal Ürün ruhsatlı Yüzey dezenfektanı  (CAS NO 7681-52-9)

Kirliliğe göre ıslak süpürge ile süpürülüp silinmeli kan, tükürük vb. ifrazat varsa önce kağıt mendille alınıp çamaşır suyu ile silinmeli

ÇALIŞMA MASALARI

Günde en az iki kez gerektiğinde daha sık

Çamaşır suyu deterjanlı su  Sodyum Hipoklorit (1/10 ) ve  Biyosidal Ürün ruhsatlı Yüzey dezenfektanı  (CAS NO 7681-52-9)

Silerek temizleme

GENEL TEMİZLİK

Tatil dönemlerinde okul baştan başa temizlenir, dezenfekte edilir,ilaçlanır

Çamaşır suyu deterjanlı su  Sodyum Hipoklorit (1/10 ) ve  Biyosidal Ürün ruhsatlı Yüzey dezenfektanı  (CAS NO 7681-52-9)

Fırça,paspas,renkli bez ile fırçaçalama,ovma yöntemi ile her yer temizlenir

 

           

 

UYGULAMA ESASLARI

Gerekli malzemeler:

Plastik kova, leğen, ölçü kabı, %5’lik klor içeren çamaşır suyu, su, deterjan, eldiven, atık kovası

 

            Uygulama:

1.      %0.5 klor solüsyonu hazırlayınız: Plastik bir kovaya 1 ölçü % 5’lik Klor+9 ölçü su koyunuz.

·         Normal temizlik yapılırken; deterjanın üzerinde yazılı talimat göz önüne alınarak sulandırınız ve durulamayınız. Eğer yoğun kirlenme söz konusu ise sulandırılmadan direkt kullanınız ve sonrada durulayınız.

·         Dezenfeksiyon yapılırken; farklı dezenfektanlar ve bunların sulandırılma oranları vardır. Eğer dezenfeksiyon için çamaşır suyu kullanılacaksa, normal dezenfeksiyon için 1/100 oranında,

·         kan ve vücut salgılarından kontamine olmuş yüzeye 1/10 oranında sulandırılarak kullanınız.

2.      Daha az kirli olan yüzeyden kirli yüzeye doğru aynı yerden bir kez daha geçmeyecek şekilde siliniz.

              Güvenlik tedbirleri:

1.      Temizlik işlemi bitince kullanılan aleti hiçbir yere değdirmeden atık kovasının içine atınız.

2.      Eldivenlerin dış yüzlerini dekontaminasyon sıvısında yıkayıp, ters çıkararak atık kabına atınız.

3.      Ellerinizi yıkayıp kurulayınız.

4.      Günlük hijyen kontrol çizelgesini imzalayınız.

 

  

Fatih KARAHAN

Okul Müdürü